Kontakt biuro

Numery

tel. 71 372 60 21
faks 71 718 19 20

Email

biuro@brunali.pl

Adres placówki

51-117 Wrocław, ul. Paprotna 8

Godziny pracy

7:00 - 15:00

Dane firmy

Brunali Sp. z o.o., 51-117 Wrocław, ul. Paprotna 8
NIP 897-170-27-08, REGON 020028359, BDO: 000086564, KRS 0000228562
(Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego).
Kapitał zakładowy 50 000 zł, Kapitał wpłacony 50 000 zł.

Wsparcie techniczne

Wojciech Szubert

Specjalista ds. sprzedaży i analizy rynku

tel. 502 710 690
e-mail: wojciech.szubert@brunali.pl

Krzysztof Wiśniewski

Specjalista ds. sprzedaży i analizy rynku

tel. 501 592 018
e-mail: krzysztof.wisniewski@brunali.pl

Damian Wielgus

Specjalista ds. marketingu

tel. 733 227 557
e-mail: damian.wielgus@brunali.pl

© Copyright 2020 Brunali. All Rights Reserved.